692-237-102

OC działalności / nnw / grupowe

Oferta biznesowa

Ubezpieczenia firmowe

W naszej ofercie posiadamy bardzo elastyczne pakiety dostosowane do indywidualnych potrzeb danej firmy. Chronimy m.in.:
– mienie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem;
– mienie od dewastacji i graffiti;
– środki obrotowe od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem;
– szyby i inne przedmioty od stłuczenia;
– sprzęt elektroniczny ( każdy)od wszystkich ryzyk;
– dane i oprogramowanie od utraty
– OC działalności;
– CARGO;
– OC przewoźnika w ruchu krajowym;
– OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym;
– OC pracodawcy;
– OC za szkody wyrządzone przez wózki widłowe;
– OC najemcy;
– OC za przeniesienie chorób zakaźnych;
– OC za wadliwe wykonanie czynności prac lub usług;
– OC za produkt;

Cookies / Polityka Prywatności > Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close