Ubezpieczenia Jaworzno

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Wyjeżdżając za granicę warto jest zabezpieczyć się przed nieprzyjemnościami
spowodowanymi rozstrojem zdrowia lub następstwem nieszczęśliwych wypadków.

Posiadamy w ofercie ubezpieczenia zapewniające:

-pełny zwrot kosztów lekarstw oraz leczenia w placówkach medycznych poza granicami kraju
-szeroki zakres usług assistance np. pomoc prawna, ratownictwo
-ochronę na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
-organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego w tym powrót do kraju
-pokrycie kosztów poszukiwania osób zaginionych 9z użyciem helikoptera
-ochronę w ramach odpowiedzialności cywilnej poza granicami kraju
-koszty sprowadzenia zwłok do kraju

Atrakcyjne pakiety dla rodzin!