Ubezpieczenia Jaworzno

UBEZPIECZENIE DLA FIRMY

W naszej ofercie posiadamy bardzo elastyczne pakiety dostosowane do indywidualnych potrzeb danej firmy. Chronimy m in:
-mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz kradzieży z włamaniem
-mienie od dewastacji i graffiti
-środki obrotowe od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży
z włamaniem
-szyby i inne przedmioty od stłuczenia
-sprzęt elektroniczny (każdy) od wszystkich ryzyk
-dane i oprogramowanie od utraty
-OC działalności
-CARGO
-OC przewoźnika w ruchu krajowym
-OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
-kabotaż
-OC pracodawcy
-OC za szkody wyrządzone przez wózki widłowe
-OC za przeniesienie chorób zakaźnych
-OC za wadliwe wykonanie czynności prac lub usług
-OC za produkt